Historia

 
Rok 1984 - Stowarzyszenie Salezjańskich Pomocników Kościoła
 Pomoc rodzinom osób represjonowanych w stanie wojennym i innym potrzebującym wsparcia
         
 
N/zdj.: 1) Przyjmowanie darów od francuskiego stowarzyszenia "Solidarność z Polską" z Nancy, 2) i 3) rodzina Andrzeja Trajkowskiego i dzieci Michała Adamowicza, robotników zastrzelonych przez ZOMO podczas demonstracji solidarnościowej na ulicach Lubina 31 sierpnia 1982 r.
W latach 1985 - 1990 dzięki współpracy z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu i ofiarności francuskich i niemieckich organizacji uruchomiliśmy punkty rozdawnictwa żywności, odzieży i lekarstw. Pomocą objęliśmy ponad 5 tys. osób, w tym 133 rodziny więzionych i poszkodowanych w stanie wojennym. Rozdaliśmy ponad 22 tony żywności i odżywek, 25 ton odzieży i zaopatrzyliśmy w leki i inne środki apteczne 10500 osób. Z zaopatrzenia w lekarstwa i używany sprzęt medyczny skorzystały również placówki społecznej służby zdrowia z Lubina i spoza Lubina.
 
   
Organizowanie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej
  
           
 
 N/zdj.: 1) Kościół pw. MB Częstochowskiej w Lubinie, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, pażdziernik 1984 r., 2) ks. bp Adam Dyczkowski na otwarciu Tygodnia, 3) Tadeusz Mazowiecki w Lubinie w dniu otrzymania wiadomości o porwaniu przez SB ks. Popiełuszki, 4) aktorki: Aleksandra Dmochowska i Anna Nehrebecka przyjechały z koncertem najpiękniejszej poezji polskiej (był Herbert i Kamieńska).
W Tygodniach Kultury lubinianie krzepili się wykładem odkłamanej historii, wartościową a dotychczas niedostępną poezją i poszukiwaniem dróg wyprowadzenia narodu z kryzysu ekonomicznego i zniewolenia politycznego. Zadbali o to nauczyciele akademiccy: Fr. Adamski, J. Bartmiński,  A.Juzwenko, J. Łukaszewicz, K. Modzelewski, M. Pater, R. Skawiński; literaci i dziennikarze : E. Bryll, St. Bratkowski, A. Drawicz, W. Giełżyński, J. Kulmowa, T. Mazowiecki, ks. W.Al. Niewęgłowski, T. Torańska; aktorzy: A. Dmochowska, J. Duriasz, B. Horawianka, M. Komorowska,  H.Mikołajska, A. Nehrebecka, H. Skarżanka, M. Voigt i wielu innych.  

                                                     Rok 1997 - Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich
 Pomoc charytatywna ubogim, prowadzenie biblioteki,
zajęcia dyskusyjne z młodzieżą szkolną z cyklu "Drogi i rozdroża Rzeczypospolitej. Rozważania u progu drugiego tysiąclecia państwa", i koncerty z cyklu "Bóg, Ojczyzna, wolność i odpowiedzialność".
Tematy: 1) Współczesne neopogaństwo a chrześcijańska odpowiedzialność. 2) Wierność i zdrada. Granice pragmatyzmu i oportunizmu. 3) Polskie dziedzictwo i szansa przyszłości. 4) Spór o sens polskich powstań narodowych. 5) Świetność i upadki Rzeczypospolitej. Przyczyny upadków. 6) Za i przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i NATO. 7) Czy wiek XXI może być dla Polski "złotym wiekiem"?
                                                
                                                        Pomoc charytatywna ubogim, prowadzenie biblioteki
                             
   1) i 3) prof. Roman Skawiński na zajęciach z młodzieżą i jako prelegent na koncercie Hanny Banaszak, 4) publiczność na koncercie
 
                                
         Beata Rybotycka w recitalu pieśni Jana Kantego Pawluśkiewicza, przy instrumencie klawiszowym Konrad Mastyło
 
                                                   Od 16.02.2005 r. status organizacji pożytku publicznego
1) Pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
2) Działalność charytatywna w służbie społecznej wśród ubogich.
3) Troska o kształtowanie dojrzałej osobowości młodzieży w ich aktualnej sytuacji.
4) Rozwijanie wewnętrznej wrażliwości młodych na otaczający świat.
5) Pogłębianie wiary i życia duchowego podopiecznych.
6) Popieranie własnym świadectwem proponowanych wartości.
7) Edukacja przez książkę religijną i prasę (prowadzenie biblioteki).
Działalność Oddziału SWS jest inspirowana duchowością ks. Jana Bosko i opiera się na jego prewencyjnym systemie wychowawczym.
 
 
 
     
            
           
 
  
 
                
 
 
 
 
    

     

Komentarze
Juliusz Mateńko
Dodaj komentarz
Twoja +wzmianka spowoduje dodanie osób do tego posta i wysłanie e-maila.
Skomentuj
Anuluj
Nie masz uprawnień do dodawania komentarzy.


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
     

     

Comments