Co, gdzie, kiedy - dla bliźnich

Rok 2013:

28.I. - 03.II. pięć wychowanek Domu Dziecka ss. Elżbietanek uczestniczyło w obozie zimowym w Szklarskiej Porębie. Pobyt ufundowała wspólnota "Lubin-Centrum". 02.IV. posiłek wielkanocny dla 60 ubogich i samotnych. 29.VII. - 07.VIII. sześcioro wychowanków D. Dz. ss. Elżbietanek wysłano na obóz letni w m. Charzykowy na Kaszubach. Dofinansowano półkolonie par. MB Częstochowskiej, które trwały od 18 do 25 sierpnia. 04.XII. św. Mikołaj (paczki) dla 24 dzieci ze świetlicy środowiskowej par. MB Częstochowskiej. 28.XII. posiłek bożonarodzeniowy dla 65 osób ubogich.

Rok 2014:

24.II. - 02.III. dwie wychowanki z D. Dz. ss. Elżbietanek + dwoje uczestników oratorium św. Jana Bosko wzięło udział w zimowisku w Zawoi, które prowadził ks. Grzegorz Oleś sdb z parafii pw. św. Jana Bosko w Lubinie. 22.IV. posiłek wielkanocny dla 51 osób.

14 - 23.VII. w obozie letnim w Mierkach na Mazurach uczestniczyło pięcioro dzieci z D. Dz. ss. Elżbietanek z Legnicy i Oratorium św. Jana Bosko w Lubinie, którym Wspólnota Lubin-Centrum ufundowała pobyt.

06 - 13.VII. wspólnota dofinansowała pobyt na półkoloniach uczestnikom świetlicy przy Oratorium MB Częstochowskiej w Lubinie.

Rok 2015:

17 - 24.I. Zimowisko w Zawoi zorganizowane przez Oratorium im. św. Jana Bosko - kierownik ks. Grzegorz Oleś SDB. Wspólnota "Lubin-Centrum" ufundowała pobyt 7 uczestnikom (2 z D. Dziecka ss. Elżbietanek w Legnicy, 2 ze świetlicy środowiskowej par. MB Częstochowskiej i 3 z Oratorium św. Jana Bosko w Lubinie). N/zdj.1 i 2 uczestnicy przed schroniskiem i na wędrówce w górach. Na wypoczynek letni w Mierkach k. Olsztynka nasza wspólnota wysłała pięcioro dzieci (2 z D. Dz. ss. Elżbietanek i 3 z Oratorium św. Jana Bosko). Nie ma to, jak salezjański duch, którego cechą jest swoboda, radość i miłość. Młodzi będą wspominać góry, las, jezioro, kolegów i koleżanki, i księdza, który zadbał o to, aby było kogo i co wspominać.

Rok 2016

Kwiecień - maj: konkurs czytelniczy dla dzieci pt. "Mój literacki bohater". W konkursie wzięło udział 25 dzieci w dwóch grupach wiekowych. Dzieci wyrażały swoje wrażenia na podstawie 25 książek kolorowymi rysunkami, które były eksponowane do oceny przez jury powołane przez wspólnotę SSW "Lubin-Centrum" oraz przez wiernych. Jury przyznało w grupie najmłodszych oraz starszych dzieci nagrody za I, II, III miejsce. Takiej samej oceny dokonali przez głosowanie wierni. Zatem sumarycznie nagrodzono 12 dzieci. Konkurs miał na celu popularyzację czytelnictwa. Zdjęcia obrazują wystawę prac dzieci, przykładowe nagrody i wręczanie nagród.

Udział w nagradzaniu uczniów liceum salezjańskiego w konkursie piosenki anglojęzycznej.

Dofinansowanie 15 dzieci biorących udział w wakacjach letnich i zimowych.

Listopad: akcja pt. czytamy dzieciom z oratorium MB Częstochowskiej.

Grudzień: św. Mikołaj i spotkanie wigilijne dla dzieci ze świetlicy środowiskowej par. MB Częstochowskiej.


Rok 2017

Styczeń: dofinansowanie zimowiska dla młodzieży z oratorium św. Jana Bosko w Lubinie.

Marzec: udział wspólnoty w organizacji "dni brytyjskich" w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym przez ufundowanie dwóch nagród dla laureatów konkursu piosenkarskiego.

Kwiecień: paczki wielkanocne dla ubogich.

Czerwiec: półkolonie dla dzieci z par. MB Częstochowskiej i sawionalia przy par. św. Jana Bosko - dofinansowanie.

Grudzień: św. Mikołaj i wigilia dla dzieci i młodzieży z oratorium MB Częstochowskiej. Paczki świąteczne dla ubogich.

Rok 2018

Styczeń: dofinansowanie zmowiska (oratorium św. Jana Bosko, Lubin).

Marzec: paczki wielkanocne dla ubogich (6).

Czerwiec: dofinansowanie półkolonii (Jan Bosko, MB Częstochowska, Serce P. Jezusa).

Lato: dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego - kolonie, półkolonie (parafia MB Częstochowskiej, Jana Bosko, Serca P. Jezusa).

W ciągu Roku członkinie-bibliotekarki obsługiwały bibliotekę par. MB Częstochowskiej.