Co, gdzie, kiedy - wewnątrz wspólnoty

Rok 2014:

11.I. - 30. rocznica działalności wspólnoty obchodzona przy okazji spotkania opłatkowego na plebanii MB Częstochowskiej. Uroczystość rozpoczęto Eucharystią w kaplicy domu zakonnego SDB pw. Najśw. Serca P. Jezusa. Mszę odprawił inspektor prowincji św. Jana Bosko we Wrocławiu, ks. Alfred Leja. W uroczystości uczestniczyło 15 członków i 2 sympatyków.

08.II. - Prowincjalny dzień wdzięczności za świętych salezjańskich w kościele pw. Najśw. Serca P. Jezusa we Wrocławiu. Uczestniczyła 6-osobowa delegacja wspólnoty. Konferencja formacyjna n.t. "Czy gender rzeczywiście zagraża człowiekowi".

05.IV. - Wielkopostny dzień formacyjny, k. św. Michała Archanioła we Wrocławiu. Uczestniczyła 3-osobowa delegacja wspólnoty.

Rok 2015:

16.V. w Lubinie Rodzina Sależjańska prowincji wrocławskiej przeżywała jubileusz 200-lecia urodzin Ks. Bosko.

Świętowanie zaczęlo się w sali widowiskowej Domu Kultury "Muza", gdzie o wybitnej roli salezjanów w wychowaniu młodzieży mówili: ks. bp Marek Mendyk - sufragan legnicki, ks. Alfred Leja - inspektor, s. Halina Lewandowska - inspektorka oraz prezydent Lubina, Robert Raczyński.

17. IX. Przełożony generalny Ks. Angel Fernandez Artime odwiedził wrocławską prowincję salezjanów, gdzie spotkał się z przedstawicielami Rodziny Salezjańskiej, a przede wszystkim z młodzieżą. Ks. generał pochodzi z Hiszpanii i jest 10. następcą Ks. Bosko. Podczas Eucharystii w homilii, specjalnie do mlodzieży, wyartykułował temat: "Otrzymaliście dar życia, aby dawać życie". Salezjanie i Salezjanki - Współpracownicy odnowili przyrzeczenie i otrzymali pobłogosławione legitymacje.

10.X. w Zespole Salezjańskich Szkół Ogólnokształcących w Poznaniu Salezjanie Współpracownicy prowincji wroclawskiej obchodzili dzień wdzięczności Bogu za świętych salezjańskich. Konferencja po Eucharystii była poświęcona omówieniu "Wiązanki Księdza Generała na rok 2015", której głównym przesłaniem jest: "być z młodzieżą i być dla młodzieży" tj. poznawać i miłować ich świat.

17.X. nasza wspólnota miała spotkanie z ks. Tadeuszem Rozmusem - radcą generalnym dla Europy Centralnej i Północnej sdb. Ksiądz radca przedstawił sytuację w Rodzinie Salezjańskiej regionu, w którym pod jego zarządem w imieniu ks. Generała znajdują się 33 kraje. Wspólnota SSW "Lubin-Centrum" ofiarowała dostojnemu gościowi broszurę przedstawiającą działalność Oddziału w ciągu 30 lat istnienia.


Rok 2016:

27.II. Chocianów, kościół Wniebowzięcia NMP, dzień skupienia SSW prowincji wrocławskiej. Główne punkty programu to Eucharystia, Droga Krzyżowa, refleksja wielkopostna s. Małgorzaty Ogrodnik.

10 - 12.VI. Pieszyce, studium formacyjne SSW. Myśl przewodnia: "Formy działalności Salezjanina Współpracownika".

24.IX. Lubin, kościół MB Częstochowskiej, prowincjalny Dzień Wdzięczności. Spełniło się pragnienie wspólnoty SSW "Lubin-Centrum", aby podjąć się organizaji tego przedsięwzięcia.

28.XII. Opłatek wspólnotowy pod przewodnictwem ks. Alfreda Lei.

Rok 2017

11.III. Prowincjalny dzień skupienia o tematyce "Każdy dom szkołą życia i miłości", Wrocław, par. Najśw. Serca P. Jezusa.

17-18.III. Rekolekcje wielkopostne wspólnoty z udziałem ks. inspektora Jarosława Pizonia.

22-24.IX. Dni duchowości salezjańskiej, Wrocław, Inspektorat SDB.

13-15.X. Dni skupienia w Marianówce.

28.XII. Opłatek wspólnotowy.

W ciągu Roku wspólnota uczestniczyła w comiesięcznych zebraniach formacyjnych, a członkinie bibliotekarki obsługiwały bibliotekę.

Rok 2018

16 - 17 marca wspólnotowe dni skupienia pt. "Pielęgnujemy sztukę słuchania i towarzyszenia".

19 maja w Kongresie Maryjnym w Twardogórze uczestniczyły 3 osoby ze wspólnoty SWS Lubin-Centrum.

15 września troje członków wzięło udział w uroczystości Dnia Wdzięczności Bogu za świętych salezjańskich.

27 czerwca (zakończenie roku formacyjnego) wspólnota gościła ks. Jana Marciniaka pełniącego posługę misyjną w Tanzanii. Przed wielu laty ks. Marciniak jako młody kapłan był wikarym w parafii MB Częstochowskiej.

Rok 2022 : 20 kwietnia na Walnym Zebraniu Oddziału wybrano nowy Zarząd, którego prezesem został ks. Grzegorz Oleś i Komisję Rewizyjną z przewodniczącą Beatą Szczepańską.