Działania

Gromadzenie funduszy i pomoc dla domów dziecka (organizowanie wakacji, paczki św. Mikołaja, dnie dziecka). Gromadzenie funduszy i pomoc charytatywna dla ubogich (posiłki i paczki świąteczne). Zajęcia dla młodzieży o charakterze kulturotwórczym (wychowanie przez sztukę, koncerty z cyklu "Bóg, Ojczyzna, Wolność, Odpowiedzialność"). Prowadzenie biblioteki parafialnej i czytelni czasopism (ponad 7700 woluminów). Działalność na rzecz dzieci i młodzieży będących w trudnych warunkach życiowych i materialnych, np. wychowanków domu dziecka i ubogich uczestników salezjańskich oratoriów w Lubinie - tj. organizowanie wypoczynku wakacyjnego o charakterze wychowawczo-formacyjnym w systemie prewencyjnym szkoły salezjańskiej według św. Jana Bosko.