Historia

Rok 1984 - Stowarzyszenie Salezjańskich Pomocników Kościoła

Pomoc rodzinom osób represjonowanych w stanie wojennym i innym potrzebującym wsparcia

N/zdj.: 1) Przyjmowanie darów od francuskiego stowarzyszenia "Solidarność z Polską" z Nancy, 2) i 3) rodzina Andrzeja Trajkowskiego i dzieci Michała Adamowicza, robotników zastrzelonych przez ZOMO podczas demonstracji solidarnościowej na ulicach Lubina 31 sierpnia 1982 r.

W latach 1985 - 1990 dzięki współpracy z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu i ofiarności francuskich i niemieckich organizacji uruchomiliśmy punkty rozdawnictwa żywności, odzieży i lekarstw. Pomocą objęliśmy ponad 5 tys. osób, w tym 133 rodziny więzionych i poszkodowanych w stanie wojennym. Rozdaliśmy ponad 22 tony żywności i odżywek, 25 ton odzieży i zaopatrzyliśmy w leki i inne środki apteczne 10500 osób. Z zaopatrzenia w lekarstwa i używany sprzęt medyczny skorzystały również placówki społecznej służby zdrowia z Lubina i spoza Lubina.

Organizowanie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej

N/zdj.: 1) Kościół pw. MB Częstochowskiej w Lubinie, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, pażdziernik 1984 r., 2) ks. bp Adam Dyczkowski na otwarciu Tygodnia, 3) Tadeusz Mazowiecki w Lubinie w dniu otrzymania wiadomości o porwaniu przez SB ks. Popiełuszki, 4) aktorki: Aleksandra Dmochowska i Anna Nehrebecka przyjechały z koncertem najpiękniejszej poezji polskiej (był Herbert i Kamieńska).

W Tygodniach Kultury lubinianie krzepili się wykładem odkłamanej historii, wartościową a dotychczas niedostępną poezją i poszukiwaniem dróg wyprowadzenia narodu z kryzysu ekonomicznego i zniewolenia politycznego. Zadbali o to nauczyciele akademiccy: Fr. Adamski, J. Bartmiński, A.Juzwenko, J. Łukaszewicz, K. Modzelewski, M. Pater, R. Skawiński; literaci i dziennikarze : E. Bryll, St. Bratkowski, A. Drawicz, W. Giełżyński, J. Kulmowa, T. Mazowiecki, ks. W.Al. Niewęgłowski, T. Torańska; aktorzy: A. Dmochowska, J. Duriasz, B. Horawianka, M. Komorowska, H.Mikołajska, A. Nehrebecka, H. Skarżanka, M. Voigt i wielu innych.

Rok 1997 - Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich

Pomoc charytatywna ubogim, prowadzenie biblioteki,

zajęcia dyskusyjne z młodzieżą szkolną z cyklu "Drogi i rozdroża Rzeczypospolitej. Rozważania u progu drugiego tysiąclecia państwa", i koncerty z cyklu "Bóg, Ojczyzna, wolność i odpowiedzialność".

Tematy: 1) Współczesne neopogaństwo a chrześcijańska odpowiedzialność. 2) Wierność i zdrada. Granice pragmatyzmu i oportunizmu. 3) Polskie dziedzictwo i szansa przyszłości. 4) Spór o sens polskich powstań narodowych. 5) Świetność i upadki Rzeczypospolitej. Przyczyny upadków. 6) Za i przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i NATO. 7) Czy wiek XXI może być dla Polski "złotym wiekiem"?

Pomoc charytatywna ubogim, prowadzenie biblioteki

1) i 3) prof. Roman Skawiński na zajęciach z młodzieżą i jako prelegent na koncercie Hanny Banaszak, 4) publiczność na koncercie

Beata Rybotycka w recitalu pieśni Jana Kantego Pawluśkiewicza, przy instrumencie klawiszowym Konrad Mastyło

Od 16.02.2005 r. status organizacji pożytku publicznego

1) Pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

2) Działalność charytatywna w służbie społecznej wśród ubogich.

3) Troska o kształtowanie dojrzałej osobowości młodzieży w ich aktualnej sytuacji.

4) Rozwijanie wewnętrznej wrażliwości młodych na otaczający świat.

5) Pogłębianie wiary i życia duchowego podopiecznych.

6) Popieranie własnym świadectwem proponowanych wartości.

7) Edukacja przez książkę religijną i prasę (prowadzenie biblioteki).

Działalność Oddziału SWS jest inspirowana duchowością ks. Jana Bosko i opiera się na jego prewencyjnym systemie wychowawczym.

Komentarze

Juliusz Mateńko

Dodaj komentarz

Twoja +wzmianka spowoduje dodanie osób do tego posta i wysłanie e-maila.

Skomentuj

Anuluj

Nie masz uprawnień do dodawania komentarzy.

Ostatnia aktywność w witrynie|Zgłoś nadużycie|Drukuj stronę|Usuń dostęp|Technologia Witryn Google