Jubileusz 25-lecia


Dzięki Bogu Najwyższemu, za wstawiennictwem św. Jana Bosko, mogliśmy święcić swój jubileusz. W kościele pw. MB Częstochowskiej, o godz. 11.15, uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną Mszą św. dziękczynną. Przewodniczył Inspektor Prowincji Wrocławskiej salezjanów, ks. Bolesław Kaźmierczak, a współkocelebransami byli: ks. Jan Gondro, były delegat do Rady Prowincjalnej SSW, ks. Arkadiusz Szymczak, który go zastąpił na tym stanowisku, ks. Józef Cofałka, delegat do Rady Lokalnej SSW "Lubin-Centrum" i liczni salezjanie. Oddzielną radość sprawił nam ks. prałat Andrzej Dziełak, moderator Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu, który przybył z przewodniczącym tego komitetu, Zbigniewem Jakubcem. Nasza Wspólnota ściśle współpracowała z AKCh, otrzymując w latach 1984-1990 dary żywności, leków, odżywek i odzieży dla rodzin zastrzelonych na ulicach Lubina w sierpniu 1982 r. robotników, rannych i represjonowanych w stanie wojennym, a także innych, potrzebujących pomocy.

Kazanie wygłosił ks. Gondro w oparciu o Ewangelię Łukasza, w której Chrystus powiedział: ..."Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je"... Kaznodzieja podkreślił, iż nasza wspólnota przez 25 lat była wierna tej Ewangelii i wybiegała w działaniach przed ustalenia obowiązującego teraz PŻA, omawianego na Kongresie SSW Europa Centralna i Wschodnia (2 - 5.10.2008 r. w Zagrzebiu).

"Żyliście milością miłosierną, miłością rodzinną, miłością ludzi potrzebujących, przezwyciężając strach przed złem zniewolenia w stanie wojennym. Potem formowaliście młodzież i ludzi z warstw społecznych, nie zapominając o formowaniu siebie. Opiekujecie się domem dziecka żyjąc duchem błogosławieństw i pamiętacie o solidarności finansowej z Radą Prowincjalną. Za to wam dziękuję".

Wśród wiernych byli członkowie Rady Prowincjalnej, różnych wspólnot lokalnych, wierni z Lubina no i sami jubilaci.

Po Mszy św. koordynatorka Iwona Chodorowska wygłosiła referat, po którym odbyła się dyskusja. Ks. Inspektor poświęcił plakietki MB Wspomożycielki, osadzone na agacie i zadedykowane 6 osobom, które przez 25 lat uczestniczyły w życiu Wspólnoty. Ponadto plakietki otrzymało dwóch księży: Jan Gondro i Jan Pryputniewicz.

W międzyczasie czynna była wystawa 12 plansz obrazujących 25-letnią działalność. Później był wspólnotowy obiad, a o godz. 18.00 w sali teatralnej Centrum Kultury "Muza" Antonina Krzysztoń ze swoim zespołem dała wspaniały, pobudzający do myślenia koncert pieśni o milości miłej Bogu. Koncert otworzył Prezydent Lubina Robert Raczyński, a zakończył błogosławieństwem MB Wspomożenia Wiernych ks. Inspektor Boleslaw Kaźmierczak.

koncert Antoniny Krzysztoń

plakietka pamiątkowa