Klepsydra

N/zdj. a)górnym w środku B. Magolon, b)dolnym A. Bachalska II z lewej

1. ŚP. Ania Bachalska, druga z lewej, uczestniczyła w zebraniu formacyjnym wspólnoty 10 grudnia 2007 roku i wracając autobusem do domu zmarła nagle na atak serca. Przyrzeczenie współpracownicy salezjańskiej złożyła 12.05.1995 roku i odtąd wiernie służyła Bogu wypełniając powołanie w dziele św. Jana Bosko. Pełniła dyżury bibliotekarki w bibliotece parafialnej, a od roku 2004 była przewodniczącą komisji rewizyjnej Oddziału SWS "Lubin-Centrum".

2. ŚP. Marian Wiązek ( n/zdj. pierwszy z prawej) był członkiem wspólnoty od jej powstania już od czerwca 1984 roku, kiedy jeszcze nazywała się Stowarzyszeniem Salezjańskich Pomocników Kościoła. Przyrzeczenie złożył 08.03.1986 roku

aktywnie uczestnicząc w pracach organizacji. Pamiętamy go jako doskonałego prelegenta na zebraniach formacyjnych i rekolekcjach, kiedy przedstawiał dokumenty nauki Kościoła, szczególnie encykliki i adhortacje Jana Pawła II.

W 1999 r. przeprowadził się z małżonką do Wrocławia, a mimo to nadal uczestniczył w pracach wspólnoty przyjeżdżając do Lubina na każde wezwanie i prośbę o opracowanie nowego dokumentu i przedstawienie go na zebraniu.

Na zdjęciu obok - Marian, pierwszy z lewej - w Marianówce na rekolekcjach prowadził konferencję n.t. adhortacji Jana Pawła II "Christefideles laici". Zmarł 05.06.2011 r.

3. ŚP. Sabina Barbara Magolon (w środku zdjęcia) złożyła przyrzeczenie 19.02.2000 roku, zmarła 03.11.2012. Pomimo ciężkiej choroby nowotworowej była aktywną członkinią stowarzyszenia pracując w komisji rewizyjnej oddziału od 2005 do 2011 roku.

M. Wiązek I z lewej

4. ŚP. Genowefa Wujec, n/zdj. w towarzystwie prof. Zbigniewa Jakubca, przewodniczącego Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu i ks. prał. Andrzeja Dziełaka, kapelana tegoż komitetu, złożyła przyrzeczenie 19.02.2000 r., zmarła 26.06.2014. Zanim przystąpiła do SWS pracowała na rzecz bliźnich w punkcie charytatywnym św. Jadwigi przy par. Najśw. Serca P. Jezusa. Nazywana przez członków "babcią Gienią" odeszła do domu Ojca spracowana wychowywaniem trójki dzieci i pracą charytatywną dla ludzi. Zawsze życzliwa i pamiętająca o dobru drugiego człowieka.

G. Wujec I z prawej

5. ŚP. Janina Brzóska, złożyła przyrzeczenie 08.03.1986 r., zm. w grudniu 1996.

6. ŚP. Maria Muszyńska, przyrzeczenie 08.03.1986 r., zm. 27.04.2004.

7. ŚP. Jan Jakubiszyn, przyrzeczenie 08.031986 r., zm. 24.09.2004.

8. ŚP. Stanisław Pikosz, przyrzeczenie 08.03.1986 r., zm. 25.04.2005.

9. śp. Józef Wandycz, przyrzeczenie 08.03.1986 r., zm. 16.02.2017.

10. śp. Danuta Wandycz, przyrzeczenie 08.03.1986 r., zm. 22.11.2018.