Misja

Praca na rzecz młodzieży ubogiej, opuszczonej, wyobcowanej społecznie, posiadającej trudności ze wchodzeniem do świata pracy. Służba społeczna wśród ubogich. Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży w systemie wychowawczym św. Jana Bosko.