Sprawozdania za rok 2021


file:///C:/Users/Admin/Documents/Downloads/Downloads/Wprowadzenie%20do%20sprawozdania%20finansowego_34299.pdf

file:///C:/Users/Admin/Documents/Downloads/Downloads/Bilans_34298.pdf

file:///C:/Users/Admin/Documents/Downloads/Downloads/Rachunek%20zysk%C3%B3w%20i%20strat_34298.pdf

file:///C:/Users/Admin/Documents/Downloads/Downloads/Informacja%20dodatkowa_34299.pdf

file:///C:/Users/Admin/Documents/Downloads/Downloads/Sprawozdanie%20merytoryczne_14758.pdf